Gaziantep’te buluşuyoruz

Başvuru ve Kurallar

Başvuru ve Kurallar

Mükemmellik kavramı, konusunda en iyi olma, tüm yönleriyle en başarılı olma, yaptıklarıyla insanlığa katkı sunma olarak yorumlanmakta; bundan dolayı konusuna göre dünyanın her yerinde Mükemmellik konusunda çalışmalar teşvik edilmekte, bireylere ve kuruluşlara mükemmel olmaları için destekler sağlanmaktadır. Bugün her alanda en iyi uygulamaların, saygın ve başarılı çalışmaların gerçekleştirilmesi için bireylere ve kuruluşlara faaliyet alanları kapsamında Mükemmellik Ödülleri verilmekte, teşvikler sunulmaktadır.

Bilindiği üzere, medya kuruluşları ve çalışanları, kamusal alanda gerçekleştirdikleri faaliyetleri nedeniyle, ortak akıl, kültür ve beşeri ilişkilerin yaşamasında, toplumsal gelişmenin sağlanmasında büyük önem taşır. Yayınladıkları içeriklerle ortak bilincinin gelişimini destekler, adaletli, onurlu ve saygın toplum ilişkilerinin gelişimini pekiştirir, adeta eğitici bir rol üstlenerek bir ülkenin sosyal politikalarının sahiplenilmesinde önemli rol alırlar.

Günümüzde sağlık, eğitim, sosyal güvenlik, istihdam, sosyal hizmetler, çevre, kültür ve sanat, yerel yönetimler gibi alanları ve kadınlar, gençler, çocuklar ve dezavantajlı kesimler gibi toplum katmanlarını ilgilendiren gelişmeci ve koruyucu programlar ile birçok konuda çözümlerin üretilerek, ilerlemenin ve toplumsal refahın sağlanması tek başına devletlerin uyguladığı politikalarla sağlanması güç bir boyuta erişmiştir. Sosyal politikaların vatandaşlar tarafından sahiplenilmesi ve toplumsal bir sorumluluk haline gelmesi bundan dolayı önemli bir konudur. İşte tam da bu noktada medyaya ihtiyaç duyulmaktadır.

Medya yayınlarında sunmuş olduğu içerikleriyle ve gerçekleştirdiği faaliyetleriyle mükemmelleştiği, sosyal gelişmişliği sağlayacak konularda duyarlı olduğu taktirde, ülkenin sosyal politikaları için de önemli düzeyde katkı sağlamış olmaktadır.

Medya Mükemmellik Ödülleri, bu kapsamda, medya kuruluşlarına ve ürettikleri eserlere yönelik, toplumun gelişimindeki rolü nedeniyle verilen onursal bir ödüldür. İnanıyoruz ki, düzenlediğimiz bu etkinlikle medya kuruluşları toplumsal sorumluluk çerçevesinde daha istekli ve gayretli olacak, yayınlarıyla ülkemizin sosyal gelişmişliğine katkı sunacaktır.

Prof. Dr. Can Bilgili
Medya Mükemmellik Ödülleri
Organizasyon Kurulu Başkanı

Kimler Başvurabilir?

Ulusal Radyo ve TV Yayıncı Kuruluşları

Bölgesel Radyo ve TV Yayıncı Kuruluşları

Yerel Radyo ve TV Yayıncı Kuruluşları

Dijital Radyo ve TV Yayıncı Kuruluşları (Uydu, Kablo, İnternet, İsteğe Bağlı Yayın lisanslı yayıncılar)

Başvuru Yapılabilecek Program Dalları

Haber Programları

Haber Programı, Haber Bülteni, Ekonomi Bülteni, Hava ve Yol Durumu, Spor Bültenleri.

Drama Programları

Dizi Film ve Yayınlar.

Müzik ve Eğlence Programları

Magazin Programları, Eğlence Programları, Müzik Programları, Beceri ve Direnç Yarışma Programları, Show Programları, Talk-Show Programları, Kuşak Programları.

Eğitim ve Kültür Programları

Bilgi-Beceri Programları, Dini Eğitim Programları, Sağlık Programları, Belgesel Programlar, Bilgi-Kültür Yarışmaları, Kültür ve Sanat Programları, Yaşam Tarzı Programları, Gezi Programları, Spor Karşılaşmaları

Çocuk Programları

Okul Öncesi Çocuk Programları, Çizgi ve Animasyon Filmler, Çocuk Eğitim, Çocuk Aktivite, Çocuğa Yönelik Drama, Çocuk Haber, Çocuk Yarışma Programları)

Başvuru Konusu Sosyal Politika Temaları

Radyo ve televizyon yayıncı kuruluşları, sosyal politika alanını ilgilendiren konularda gerçekleştirmiş oldukları yayınları ile başvurularını yapabilirler.

Yayıncı kuruluşlar bu konulardan herhangi birinde toplumu ve vatandaşları olumlu yönde geliştirecek program içeriklerini, gerekçelerini açıklayarak aday gösterebilirler.

Sosyal Politika Temaları

Aile, Kadın ve Çocuğun Desteklenmesi

Çocukların Korunması

Toplumsal Şiddetle Mücadele

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele

Bağımlılıkla Mücadele

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Fırsat Eşitliği

Halk Sağlığının Geliştirilmesi

Kimsesizlerin Korunması

Yoksunlukla Mücadele

Engelsiz Yaşam

Medya Mükemmellik Ödülleri 2020
Katılım Koşulları

Düzenleyen Kurum

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu

Konu

Türkiye sosyal politikalarının ve toplumsal gelişmenin desteklenmesi amacıyla Türkiye sınırları içinde var olan ve RTÜK tarafından onaylı radyo ve televizyon yayın lisans türlerinden birine sahip kuruluşların yayınladıkları programların, bu şartnamede belirtilmiş olan toplumsal gelişmişlikle ilgili konulardan biriyle ilgili gerçekleştirdikleri olumlu, örnek gösterilebilecek yayınların değerlendirilerek, ödüllendirilmesidir.

Amaç

Sosyal politika ve gelişmişlik ölçütleri konularında vatandaşlarımızın bilinçli olmasını sağlamak, toplumsal refahın ve sosyal korumanın desteklenmesi yoluyla ülkemizin gelişimine katkı sunmaktır.

Başvuru Koşulları

1. Aşağıda listelenmiş bulunan lisans türleri kapsamında, RTÜK tarafından onaylanmış, yayında olan radyo ve televizyon kuruluşları Mükemmellik Ödülleri için başvuru yapabilirler. Yayıncı kuruluşlar, yalnızca yayın gerçekleştirdiği lisans türü üzerinden başvuru yapabilir.

Radyo ve Televizyon Yayın Lisans Türleri

Ulusal

Bölgesel

Yerel

Dijital (Uydu, Kablo, İnternet, İsteğe Bağlı Yayın)

2. Yayıncı kuruluşlar aşağıda yer alan radyo ve televizyon program dallarında Mükemmellik Ödülü için aday olabilirler.

Haber Programları

Haber Programı, Haber Bülteni, Ekonomi Bülteni, Hava ve Yol Durumu, Spor Bültenleri.

Drama Programları

Dizi Film ve Yayınlar.

Müzik ve Eğlence Programları

Magazin Programları, Eğlence Programları, Müzik Programları, Beceri ve Direnç Yarışma Programları, Show Programları, Talk-Show Programları, Kuşak Programları.

Eğitim ve Kültür Programları

Bilgi-Beceri Programları, Dini Eğitim Programları, Sağlık Programları, Belgesel Programlar, Bilgi-Kültür Yarışmaları, Kültür ve Sanat Programları, Yaşam Tarzı Programları, Gezi Programları, Spor Karşılaşmaları

Çocuk Programları

Okul Öncesi Çocuk Programları, Çizgi ve Animasyon Filmler, Çocuk Eğitim, Çocuk Aktivite, Çocuğa Yönelik Drama, Çocuk Haber, Çocuk Yarışma Programları)

3. Radyo ve televizyon yayıncı kuruluşları, sosyal politika alanını ilgilendiren konularda başvurularını yapabilirler. Bu yıl için belirlenmiş olan temalar aşağıda belirtilmiştir. Yayıncı kuruluşlar bu konulardan herhangi birinde toplumu ve vatandaşları olumlu yönde geliştirecek program içeriklerini, gerekçelerini açıklayarak medyamukemmellik.com web sitesi üzerinden yükleyerek aday gösterebilirler.

Sosyal Politika Temaları

Aile, Kadın ve Çocuğun Desteklenmesi

Çocukların Korunması

Toplumsal Şiddetle Mücadele

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele

Bağımlılıkla Mücadele

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Fırsat Eşitliği

Halk Sağlığının Geliştirilmesi

Kimsesizlerin Korunması

Yoksunlukla Mücadele

Engelsiz Yaşam

 

4. Katılım ile radyo ve televizyon yayıncılık alanlarının her birinde en iyilere verilmek üzere:

4 yayın lisans türüne göre,

5 program dalında,

Radyo yayıncılık alanında 20,

Televizyon yayıncılık alanında 20,

olmak üzere toplam 40 ödül verilecektir. Başvuru sahibi radyo ve televizyonlar, katılım için açıklanmış olan sosyal politika temalarını ilgilendiren programları aday gösterebilirler.

Kuruluşlar birden fazla eserle başvurabilirler.

5. Başvurular medyamukemmellik.com web adresi üzerinden gerçekleştirilecektir. Aday radyo ve televizyon kuruluşları, programların başvuru konusuyla ilgili kısmını en fazla 5 dk içerecek şekilde, web sitesinde başvuru için belirtilen yükleme formatına göre yükleyecektir. Bunun dışında yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

6. Başvuruda, web sitesinde talep edilen bilgilerin eksiksiz olarak doldurulması önemlidir. Bilgi yetersizliği olan eserlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

7. Başvuru ile ilgili karşılaşılan herhangi bir sorun ya da ihtiyaç halinde basvuru@medyamukemmellik.com mail adresi üzerinden bilgi talebi yapılabilir.

8. Başvuru konusu radyo veya televizyon programı, ilgili radyo ya da televizyon yayıncı kuruluşunda en az bir kez ve bütünüyle yayınlanmış olmalıdır.

9. Başvuru konusu programlarla ilgili olarak programın türüne göre, yapımcısı, yönetmeni varsa sunucu ve oyuncular ile program ekibinin bilgileri başvuru formunda paylaşılmalıdır.

10. Başvuru konusu eserlerle ilgili olarak, toplum ahlakı ve değerlerine dikkat edilmeli, yasalar, RTÜK kanunu, yönetmelik ve kararlarının bağlayıcı olduğu unutulmamalıdır. Başvurusu yapılan radyo ve televizyon programlarının başvuruya uygunluğu öncelikle bu bakımdan incelenecek ve uygun bulunan adaylar kabul edileceklerdir.

11. Katılımcı yayıncı kuruluşlar gerekli hallerde, aday gösterdikleri radyo ve televizyon programlarıyla ilgili olarak bağlantılı kişi ve kurumlardan gerekli izinlerin alındığını kabul ve beyan eder.

12. Aday gösterilen eserleri, YÖK tarafından tanınan, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde eğitim öğretim faaliyeti gerçekleştiren üniversitelerin İletişim Fakülteleri’nde yer alan öğretim üyelerinden oluşan bir Seçici Kurul değerlendirecektir. Her yıl organizasyon düzenleme kurulu tarafından belirlenen seçici kurul üyeleri, RTÜK tarafından davet edilir ve kabul eden öğretim üyeleri tarafından oluşturulur.

13. Seçici kurul üyeleri, medyamukemmellik.com web adresi üzerinden kendilerine tanınan üye girişi ile giriş yaparak, açıklanmış olan tarihlerde her bir eser için puan verirler. Puanlar 100 üzerinden verilir.

0-49 Arası Puan Zayıf

50-69 Arası Puan Orta

70-89 Arası Puan İyi

90-100 Arası Puan Mükemmel

olarak nitelendirilir. Her bir seçici kurul üyesi gizli ve kişisel olarak, her bir eser için notlarını verirler. Her eserin not toplamı üzerinden sıralama oluşur. En yüksek notu alan eser birinci olurken sırasıyla diğer eserler takip eder.

14. Mükemmellik Ödülü yalnızca ilk sırayı alan eser için verilmektedir. Seçici Kurul oylamasıyla birlikte oluşan sıralamada yer alan ilk beş eserin yapımcı, yönetmen veya programın uygun görülen temsilcisi ile programın varsa sunucu ve oyuncuları Medya Mükemmellik Ödülleri Etkinliğine davet edilir.

15. Birinci gelen eser ödül töreni sırasında açıklanır. Verilen ödül radyo veya televizyon programı için olduğundan, program başvurusu esnasında ekip üyesi olarak belirtilen herkes için ayrıca bir ödül belgesi de verilir. Birinci gelen esere ödülü takdim edilir ve ilgili dalda ilk beşe giren diğer dört eser için de katılım belgeleri takdim edilir.

16. Katılım gösteren yayıncı kuruluşlar, bir ödül alsın ya da almasın katılım gösterdikleri programla ilgili olarak, medyamukemmellik.com web sitesinde, basılı olarak veya ilgili sosyal medya ağlarında tanıtım faaliyetleri amacıyla kullanım için düzenleme kuruluna izin vermiş sayılırlar. Bu amaçlarla kullanılabilecek video ve ses kayıt içeriklerinin süresi 1 dakika ile sınırlıdır.

17. Katılımcılar; eserlerini medyamukemmellik.com web adresi üzerinden yüklediklerinde katılım koşullarını okumuş ve kabul etmiş sayılırlar. Bu kurallar, eserin aday gösterilmesiyle yürürlüğe girer. Yayıncı kuruluşların bu belgeyle açıklanmış olan kurallara sonradan itiraz hakkı yoktur.

18. Başvurular her yılın başında, Ocak-Şubat ayı içinde alınır. Başvuru konusu eserler, bir önceki yıl içinde yayınlanmış radyo veya televizyon programlarından oluşur. Yalnızca bir takvim yılı içinde yayınlanmış olan radyo ve televizyon programları için başvuru yapılabilir.

19. Katılım Süreci

Başvuru Başlangıç Tarihi                           : 20 Ocak 2020

Son Katılım Tarihi                                       : 28 Şubat 2020

Başvuru Yapılabilecek Eserler                  : 2019 Yılında Yayınlanmış Eserler

Seçici Kurul Değerlendirme                      : 1 Mart-15 Mart 2020

Finalistlerin Açıklanması                           : 18 Mart 2020

Ödül Töreni                                                   : 2 Nisan 2020

20. Kurallar ile ilgili olarak, son katılım tarihine bir hafta kalıncaya kadar düzenleyici kurulun gerekli gördüğü durumlarda değişiklikler yapabilir.

21. Bu belgeyle belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda Düzenleme Kurulu’nun kararları geçerlidir.